Flip book element

Nồi tráng men cao cấp Agatha 4L

1,290,000.00

Mã: N-9EK225S-EK22N2WV000042 Danh mục:
Đọc tiếp

Nồi tráng men cao cấp Agatha 3L

1,190,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-9EK205S-EK20N2WV000042 Danh mục:
Đọc tiếp

Nồi tráng men cao cấp Agatha 2L

1,090,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-9EK185S-EK18N2WV000042 Danh mục:
Đọc tiếp

Bộ 3 nồi tráng men cao cấp Confitura 2L, 3L, 4L

2,990,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-1DB135S-DB13N2BB066541 Danh mục:
Đọc tiếp

Bộ 3 nồi tráng men cao cấp Blue Rose 2L, 3L , 4L

1,650,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-6KB021M-KB02M2BB308831 Danh mục:
Đọc tiếp

Nồi tráng men cao cấp Mosaic 4L

630,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-1RB221M-RB22M2BB066932 Danh mục:
Đọc tiếp

Nồi tráng men cao cấp Mosaic 3L

580,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-1RB201M-RB20M2BB066932 Danh mục:
Đọc tiếp

Nồi tráng men cao cấp Mosaic 2L

530,000.00

Nồi tráng men nhãn hiệu Vitross và Steel Enamel có cấu tạo gồm 05 lớp: lớp lõi (lớp giữa) là lớp thép các bon cao cấp, dày 1mm. Thép các bon là nguyên liệu bắt từ và truyền nhiệt tốt, giúp nồi có thể nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất. 02 lớp bên trong (tiếp xúc với đồ nấu) là lớp men sứ cao cấp chống xước, chống dính và chống nứt. 02 lớp bên ngoài là lớp men sứ in hoa văn và lớp men phủ bóng bảo vệ.

Mã: N-1RB181M-RB18M2BB066932 Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.